Coblynesau

The Coblynesau is an Arts Council of Wales funded project which will include an indoor and outdoor exhibition of Textile Art in the beautiful Bryngarw Country Park near Bridgend.  For more information about Bryngarw, visit their website on www.bryngarwhouse.co.uk

Ariannir Prosiect Coblynesau gan y Cyngor Celfyddydau Cymru.  Ceir arddangosfa fewnol ac allanol Celf Tecstilau ym Mharc Gwledig Bryngarw, ger Pen-y-bont ar Ogwr. Am ragor o wybodaeth am Bryngarw, ewch at eu gwefan : www.bryngarwhouse.co.uk

Through this blog, you will be able to follow the creative development of a piece of Textile Art from finding sources of inspiration, making the object and installing the final piece in the park.  Some of the blogs will be written in Welsh.  This is because when I was learning to speak Welsh, I couldn’t find much information about Textile Art to read.  I hope this is a help to other people who are learning the language.

Drwy’r blog hwn, gallwch ddilyn y datblygiad darn o Gelf Tecstilau o ddod o hyd i ysbrydiolaeth i’r arddangosfa derfynol yn y parc.  Ysgrifennir sawl blog yn y Gymraeg achos pan oeddwn i’n dysgu’r iaith, roedd yn anodd i gael gwybodaeth am Gelf Tecstilau yn y Gymraeg syml.  Gobeithiaf bydd y blog yn helpu ddysgwyr eraill. 

Funding Bodies

Leave a Reply

Your email address will not be published.